You are here

Zorgpad longtumoren

Recent werd in AZ Delta een zorgpad ontwikkeld voor patiënten die in aanmerking komen voor een longkankeroperatie.  Het doel van dit zorgpad is de morbiditeit en mortaliteit van de patiënt na longchirurgie te verminderen en te streven naar de best mogelijke kwaliteit van zorg voor de patiënt. Dit doen we door in te grijpen op verschillende medische en paramedische aspecten, en dat zowel in de preoperatieve, perioperatieve als postoperatieve fase. Een verpleegkundig consulent aangesteld bespreekt dit zorgpad of ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protocol met de chirurgische patiënt en volgt hem op vanaf diagnose tot in de postoperatieve fase. 

Doelgroep voor het zorgpad zijn die patiënten die systemische therapie (chemo-, immunotherapie) krijgen. Tussen de verschillende dagopnames door worden deze patiënten thuis digitaal opgevolgd door het wekelijks bevragen van symptomen. Als er bepaalde alarmdrempels overschreden worden, wordt het multidisciplinair team automatisch verwittigd en wordt contact opgenomen met de patiënt. De door de patiënt gerapporteerde ongemakken komen automatisch ook terecht in het medisch dossier bij de huisarts, waardoor deze snel de juiste info heeft wanneer de patiënt op raadpleging komt.

Door de digitale rapportering van de ongemakken door de patiënt, kan de toediening van de behandeling op het dagziekenhuis ook beter voorbereid worden, waardoor de verblijfsduur en de wachttijd voor de patiënt op het dagziekenhuis significant verbetert.

Door de patiënt thuis digitaal op te volgen, kunnen bijwerkingen ook vroeger gedetecteerd worden, waardoor sneller kan ingegrepen worden en vaak een onnodige (spoed)opname kan vermeden worden.