You are here

Impingement van de heup

Een frequente oorzaak van heuppijn is het femoro-acetabulair impingement (FAI)-syndroom of impingement van de heup.

Impingement heup

Bij bepaalde bewegingen ontstaat een mechanisch conflict tussen de heupkop en de heupkom door een vroegtijdig contact tussen beide. De aandoening kan leiden tot weefselschade en op lange termijn zelfs tot artrose van de heup. Dr. De Roo licht hier toe.