You are here

Comité patiëntveiligheid

AZ Delta stelt ‘patiëntveiligheid’ als een belangrijke beleidsdoelstelling voorop. Veiligheid is immers een evident onderdeel van kwalitatieve zorg. Daarom richtten we binnen de stuurgroep Quality and Safety een subcomité op dat expliciet aandacht heeft voor patiëntveiligheid.

Het comité patiëntveiligheid analyseert incidenten en bijna-incidenten die tot lichamelijke of materiële schade voor de patiënt hebben geleid, of hadden kunnen leiden. Daarnaast is het ook een belangrijk adviserend comité om het patiëntveiligheidsbeleid vorm te geven.

Het ziekenhuis beschikt over een elektronisch incidentenmeldsysteem dat werkt volgens het principe van een rechtvaardige patiëntveiligheidscultuur. Dit is een open en transparant systeem dat het melden van incidenten aanmoedigt. Niet zozeer om een schuldige te vinden, maar om ervan te leren en vooral om herhaling te vermijden.

Dit comité bestaat uit artsen, verpleegkundigen en stafmedewerkers kwaliteit en komt minstens 1 keer per kwartaal samen.