You are here

Medische raad

De medische raad vertegenwoordigt de artsen die in het ziekenhuis werken. De bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. De medische raad geeft:

  • beleidsondersteunend advies voor aspecten die de geneeskunde betreffen
  • waakt erover dat ziekenhuisartsen hun medewerking verlenen aan maatregelen die
    • de kwaliteit van de geneeskunde
    • de samenwerking tussen artsen
    • en de samenwerking tussen artsen en andere medewerkers van het ziekenhuis bevorderen.

De verhouding tussen het bestuur en de medische raad is vastgelegd in de algemene regeling tussen de ziekenhuisartsen en het ziekenhuis.

De medische raad komt 1 keer per maand samen.

Voorzitter van de medische raad is dr. Piet Mortelé.

De andere leden van de raad zijn

dr. Jan Allewaert
dr. Frederik Clement
dr. Lode Danneels
dr. Isabelle Debergh
dr. Kristof De Smet
dr. Karl Dujardin
dr. Pieter-Jan Durnez
dr. Maarten Goethals
dr. Stefaan Gryspeerdt
dr. Bart Maes
dr. Birgit Mispelaere
dr. Alexander Ryckaert
dr. Lorenzo Staelens
dr. Pieter Vandecandelaere
dr. Steven Vervaeke
dr. Lieven Wostyn.