You are here

Stuurgroep Quality & Safety

AZ Delta stuurt sterk aan op kwaliteit en wil hier toonaangevend in zijn. Alle betrokkenen moeten samenwerken in een omgeving die gericht is op voortdurend bijleren en verbeteren. Enkel zo ontstaat een kwaliteitsniveau dat de som overstijgt van alle kwaliteit die door individuele zorgverleners wordt verleend. Om dit eindresultaat te bereiken is een frequente en intense afstemming noodzakelijk.

De stuurgroep Quality and Safety vergadert maandelijks.

In deze stuurgroep zitten:

  • directieleden
  • vertegenwoordigers van de medische raad
  • managers
  • stafleden kwaliteit
  • de preventieadviseur
  • het team ziekenhuisgyiëne