You are here

Algemene vergadering

Opdracht

Vanaf 1 januari 2015 bestaat de algemene vergadering van de vzw AZ Delta uit afgevaardigden van het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw, het OCMW Roeselare en de stad Roeselare.

De algemene vergadering heeft haar wettelijke taken en komt in principe 1 maal per jaar samen voor volgende zaken:

  • de wijziging van de statuten
  • de ontbinding van de vereniging
  • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
  • de verlenging van de duur van de vereniging
  • de toetreding van nieuwe leden
  • de uitsluiting van leden
  • de benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging, in het geval een bezoldiging wordt toegekend
  • de verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen-revisoren
  • de goedkeuring van de beleidsplannen en jaarverslagen
  • de goedkeuring van de begroting en jaarrekeningen

Leden januari 2019

Patrick Aerts
Jean-Pierre Andries
Dirk Baert
Dr. Joost Baert
Dirk Boone
Christiaan Botterman
Filiep Bouckenooghe
Nancy Boucquez
Paul Callebert
Chris Compernolle
Liselot De Decker
Koenraad Dejonckheere
Hendrik De Nolf
Immanuel De Reuse
Astrid Deceuninck
Kris Declercq
Geert Depondt
Tina Feys
Caroline Flipts
Mario Gaytant
Wim Goderis
Ronny Goedgebuer
Luc Goutry
Henk Kindt 
Hendrik Leenknegt
Lieve Lombaert
Nathalie Muylle
Danny Persyn 
Frans Sercu
Willy Snaet
Ann Stael
Christiaan Van den Bossche 
Gustaaf Van Herck
Mieke Vanbrussel
Tom Vandekendelaere 
Herman Vanlerberghe
Ria Vanzieleghem
Steven Verdoolaeghe
Brecht Vermeulen 
Bart Wenes
Dirk Werbrouck