You are here

Algemene vergadering

Opdracht

Vanaf 1 januari 2015 bestaat de algemene vergadering van de vzw AZ Delta uit afgevaardigden van het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw, het OCMW Roeselare en de stad Roeselare.

De algemene vergadering heeft haar wettelijke taken en komt in principe 1 maal per jaar samen voor volgende zaken:

 • de wijziging van de statuten
 • de ontbinding van de vereniging
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
 • de verlenging van de duur van de vereniging
 • de toetreding van nieuwe leden
 • de uitsluiting van leden
 • de benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging, in het geval een bezoldiging wordt toegekend
 • de verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen-revisoren
 • de goedkeuring van de beleidsplannen en jaarverslagen
 • de goedkeuring van de begroting en jaarrekeningen

Leden

 • Rina Arteel
 • Wino Baeckelandt
 • Dirk Baert 
 • Joost Baert
 • Arne Beyens
 • Dirk Boone
 • Christiaan Botterman 
 • Nancy Boucquez 
 • Paul Breyne 
 • Paul Callebert 
 • Philip Carron 
 •  Pierre Clarysse
 • Christiaan Compernolle 
 • Hendrik De Nolf 
 • Georges Decoene
 • Vanessa Degrendele 
 • Koen Dejonckheere 
 • Eddy Demeersseman 
 • Joost Demedts 
 • Geert Depondt 
 • Veroniek Desender 
 • Caroline lipts 
 • Bjorn Ghillemijn 
 • Wim Goderis 
 • Ronny Goedgebuer 
 • Luc Goutry 
 • Jozef Hendryckx 
 • Véronique Hoste 
 • Grietje Houvenaghel 
 • Henk Kindt 
 • Noël Keirsebilck
 • Nathalie Muylle 
 • Frans Sercu 
 • Willy Snaet 
 • Francine Tratsaert 
 • Chris Van den Bossche
 • Herman Vanlerberghe 
 • Stefaan Viaene
 • Steven Verdoolaege 
 • Bart Wenes 
 • Dirk Werbrouck