You are here

Bestuursorgaan

Opdracht

Vanaf 23 januari 2019 is een nieuwe raad van bestuur opgestart. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van het ziekenhuis. De raad treedt op als toezichtsorgaan en neemt voornamelijk strategische beslissingen.
De bestuurlijke organisatie en werking is geregeld in het hospital governancecharter 2019 – 2024. Vanaf 1 januari 2022 zal het aantal leden van de raad van bestuur dalen van 20 naar 14.

De raad van bestuur vergadert maandelijks.

Samenstelling

Bestuurders-vertegenwoordigers:

 • Voorzitter Koenraad Dejonckheere
 • Ondervoorzitter Bart Wenes
 • Dr. Patrik Aerts
 • Dr. Joost Baert
 • Immanuel De Reuse
 • Nathanaëlle Kiekens
 • Nathalie Muylle, ook voorzitter strategisch comité
 • Danny Persyn 
 • Ann Stael 
 • Frans Sercu
 • Christiaan Van den Bossche 
 • Stefaan Vancoillie
 • Prof. Sofie Verhaeghe
 • Brecht Vermeulen 

Leden met adviserende stem

 • Prof. dr. Renaat Peleman, afgevaardigde UZ Gent 
 • Prof. dr. Chris Verslype, afgevaardigde Vlaams ziekenhuisnetwerk Leuven, ook voorzitter van comité Q&S van AZ Delta

Adviserende comités

Er zijn ook een aantal adviserende comités binnen de raad van bestuur. Hierin zetelen behalve leden van de raad van bestuur, directieleden, artsen en medewerkers van AZ Delta en externe personen. We verzamelen zo beter de kennis over bepaalde thema’s, we houden de thema ’s in kwestie hoog op de agenda en garanderen zo een diepgaand debat. Het gaat over de volgende comités:

 • auditcomité
 • strategisch comité
 • financieel comité
 • Q&S-comité (Quality & Safety)