You are here

Directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor de operationele werking van AZ Delta. Dit betekent:

 • alle handelingen die niet behoren tot de (wettelijke) taken van de raad van bestuur
 • de uitvoering van de goedgekeurde beleidsplannen
 • de aanwending van de goedgekeurde budgetten
 • de aanwerving van het goedgekeurd personeelseffectief
 • alle beslissingen en handelingen die nodig zijn voor de dagelijkse werking van het ziekenhuis

Het directiecomité vergadert wekelijks op dinsdag.

 • Johan Hellings, algemeen directeur, voorzitter directiecomité
 • Hans Crampe, adjunct-algemeendirecteur
 • Dr. Luc Harlet, medisch directeur
 • Herman Annaert, directeur infrastructuur en technieken
 • Joost De Rore, directeur IT en data
 • Jan Hebbrecht, verpleegkundig-paramedisch directeur
 • Rebecca Puissant, financieel directeur
 • Dirk Van de Velde, directeur personeel en organisatieontwikkeling

Er is  ook een

 • auditcomité
 • remuneratiecomité
 • strategisch comité
 • financieel comité
 • Q&S-comité
 • strategisch bouwcomité