You are here

Directiecomité

directiecomité 2023

V.l.n.r. Jan Hebbrecht, Rebekka Puissant, Heidi Diet (juridisch en strategisch coördinator), Peter De Jaeger (chief innovation officer), Joline Goossens, Joost De Rore, Johan Hellings, Dirk Van de Velde, Hans Crampe, Ann-Sofie Vanthournout (hoofdapotheker), dr. Luc Harlet en Herman Annaert.

Team

Het directiecomité vergadert wekelijks op dinsdag.

 • Johan Hellings, algemeen directeur, voorzitter directiecomité
 • Hans Crampe, adjunct-algemeendirecteur
 • Dr. Luc Harlet, medisch directeur
 • Herman Annaert, directeur infrastructuur en technieken
 • Joost De Rore, directeur IT en data
 • Joline Goossens, directeur kwaliteit
 • Jan Hebbrecht, verpleegkundig-paramedisch directeur
 • Rebecca Puissant, financieel directeur
 • Dirk Van de Velde, directeur personeel en organisatieontwikkeling

Opdracht

Het directiecomité is verantwoordelijk voor de operationele werking van AZ Delta. Dit betekent:

 • alle handelingen die niet behoren tot de (wettelijke) taken van de raad van bestuur
 • de uitvoering van de goedgekeurde beleidsplannen
 • de aanwending van de goedgekeurde budgetten
 • de aanwerving van het goedgekeurd personeelseffectief
 • alle beslissingen en handelingen die nodig zijn voor de dagelijkse werking van het ziekenhuis

Er is  ook een

 • auditcomité
 • remuneratiecomité
 • strategisch comité
 • financieel comité
 • Q&S-comité
 • strategisch bouwcomité