You are here

Ondernemingsraad/CPBW

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever en de medewerkers. De medewerkers in die raad worden om de 4 jaar door de medewerkers verkozen bij de sociale verkiezingen. De ondernemingsraad geeft advies over de arbeidsvoorwaarden en – organisatie en beslist over de opstel­ling en wijziging van het arbeidsreglement en de vakantieregeling. Tot slot ziet de raad toe op de toepassing van de sociale wetgeving.

Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

Het comité is samengesteld uit een delegatie van de werkgever en een afvaardiging van de medewerkers. Die afgevaardigden van de medewerkers worden door de medewerkers verkozen in de vierjaarlijkse sociale verkiezingen. Ook de bedrijfsarts van de externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en het hoofd van de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk maken deel uit van dit comité.

Er bestaat een CPBW op alle campussen, dus zowel in Menen en Torhout als in Brugsesteenweg Roeselare en Rumbeke. Het comité zorgt voor  het welzijn van de medewerkers.

Vakbondsdelegatie

De erkende vakbonden duiden de vertegenwoordigers aan om deel uit te maken van de vakbondsdelegatie. Zij waakt over de toepassing van de sociale wetgeving, de individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement.