You are here

Raad van bestuur

Opdracht

Vanaf 23 januari 2019 is een nieuwe raad van bestuur opgestart. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van het ziekenhuis. De raad treedt op als toezichtsorgaan en neemt voornamelijk strategische beslissingen.
De bestuurlijke organisatie en werking is geregeld in het hospital governancecharter 2019 – 2024. Vanaf 1 januari 2022 zal het aantal leden van de raad van bestuur dalen van 20 naar 14.

De raad van bestuur vergadert maandelijks.

Samenstelling

Bestuurders-vertegenwoordigers:

 • Voorzitter Herman Vanlerberghe
 • Ondervoorzitter Bart Wenes
 • Secretaris Chris Compernolle
 • Dr. Patrik Aerts
 • Jean-Pierre Andries
 • Dr. Joost Baert
 • Filiep Bouckenooghe
 • Koenraad Dejonckheere, ook voorzitter van financieel comité
 • Immanuel De Reuse
 • Geert Depondt
 • Luc Goutry 
 • Henk Kindt 
 • Nathalie Muylle, ook voorzitter strategisch comité
 • Danny Persyn 
 • Ann Stael 
 • Frans Sercu
 • Willy Snaet
 • Christiaan Van den Bossche 
 • Tom Vandekendelaere 
 • Brecht Vermeulen 

Leden met advisserende stem

 • Hendrik Leenknegt 
 • Prof. dr. Renaat Peleman, afgevaardigde UZ Gent 
 • Prof. dr. Chris Verslype, afgevaardigde Vlaams ziekenhuisnetwerk Leuven, ook voorzitter van comité Q&S van AZ Delta

Adviserende comités

Er zijn ook een aantal adviserende comités binnen de raad van bestuur. Hierin zetelen behalve leden van de raad van bestuur, directieleden, artsen en medewerkers van AZ Delta en externe personen. We verzamelen zo beter de kennis over bepaalde thema’s, we houden de thema ’s in kwestie hoog op de agenda en garanderen zo een diepgaand debat. Het gaat over de volgende comités:

 • auditcomité
 • strategisch comité
 • financieel comité
 • Q&S-comité (Quality & Safety)