You are here

Hospital governancecharter

Het bestuur en de directie van AZ Delta werken volgens de principes van ‘hospital governance’ of deugdelijk bestuur. Specifiek gaat het over:

  • het belang van een strategisch plan
  • het concretiseren van beleidsopties in een beleidsplan
  • een expliciete focus op patiëntenrechten
  • een betrokkenheid op het beleid in interactie met de stakeholders (lokale huisartsenkringen, patiëntenverenigingen, ziekenfondsen, andere zorgactoren in de regio)
  • besturen op basis van transparantie en maatschappelijke verantwoording
  • heldere afspraken over opdrachten en bevoegdheden
  • een stimulerende organisatiecultuur
  • de installatie van een aantal comités die zorgen voor diepgang

Hier vindt u het volledige hospital governancecharter van januari 2019.