You are here

Communicatie

Er is werk gemaakt van de verdere professionalisering van interne en externe communicatie.

 

Website

Beeld van homepage

 

De spil voor de communicatie met de patiënt is de website azdelta.be die stelselmatig verder wordt uitgebouwd, geactualiseerd en aangevuld.

In 2015 was er vooral veel aandacht voor de verschuivingen en samensmelting van diensten.

Nieuwsbrieven

Beeld van nieuwsbrief

 

Om de 2 weken was er in 2015 een interne nieuwsbrief naar alle artsen en medewerkers met informatie over beleidsbeslissingen, aanstellingen van personeel, interne vacatures, nieuwe ontwikkelingen in het ziekenhuis…

Daarnaast is er vanuit de medische directie een externe nieuwsbrief opgestart naar de huisartsen en een nieuwsbrief specifiek voor de medische diensthoofden  in het ziekenhuis.

Infoschermen

Zowel intern als extern wordt gebruik gemaakt van elektronische infoschermen om informatie te geven aan de medewerkers (via de schermen in de restaurants) en aan de patiënten en bezoekers in verschillende wachtruimtes en aan het onthaal.

Video

Er is een verwelkomingsfilmpje gemaakt voor nieuwe medewerkers en een instructiefilmpje voor handhygiëne. 

Sociale media

Tot slot is ook gestart met een professioneel gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter en Linkedin en er is een interne Facebookgroep opgestart die enkel toegankelijk is voor medewerkers van het ziekenhuis