You are here

Financieel gezond

Ondanks de verdere besparing die de overheid doorvoert in de gezondheidszorg is AZ Delta erin geslaagd om dankzij een weldoordachte aanwending van de beschikbare middelen een bescheiden positief resultaat te realiseren van 2,1 miljoen euro.
Uiteraard moeten we waakzaam blijven voor de uitdagingen die voor ons liggen en de nodige buffers aanleggen om deze adequaat het hoofd te kunnen bieden, steeds rekening houdend met de belangen van de patiënt.

De jaarrekening van AZ Delta werd nagezien door bedrijfsrevisor Callens, Pirenne, Theunissen en co uit Antwerpen die door de algemene vergadering werd aangesteld als revisor voor de boekjaren 2015, 2016 en 2017.
Er is in het verslag van de bedrijfsrevisor geen voorbehoud geformuleerd.