You are here

Innovatie

Klinische studies

AZ Delta heeft een sterk uitgebouwd centrum voor klinische studies. In dat centrum kunnen onder welbepaalde voorwaarden studies worden uitgevoerd met medicatie of behandelingen die nog in een experimentele fase zijn. Meer info over het CTC

Nieuw bevoorradingsysteem geneesmiddelen

We zijn op zoek gegaan naar een veiliger en efficiënter systeem om geneesmiddelen te verdelen in ons ziekenhuis. We houden daarbij rekening met de steeds korter wordende ligduur. De behandeling met geneesmiddelen wijzigt daardoor ook sneller.
Er is nu gekozen voor een Ethilog-kast per verblijfsafdeling waarbij de verpleegkundige voortaan de medicatie uit de kast haalt net voor toediening. Dit op basis van het elektronisch voorschrift, om zeker het correcte geneesmiddel te nemen voor de juiste patiënt. Daarbij is er telkens een scanning die alles nog eens dubbel controleert (juist geneesmiddel, juiste dosis, juist tijdstip, check, vervaldatum/lotnummer, juiste patiënt).
Door de medicatie pas net voor de toediening uit de kast te halen, is de hoeveelheid medicatie die ongebruikt terugkeert naar de apotheek gedaald van 20% naar 2%!

Nieuwe behandelingen

In 2015 zijn een aantal nieuwe behandelingen opgestart in AZ Delta.

Een selectie hieruit.

Tekening hart

Nieuwe hartklepoperatie

Hartkleppen plaatsen via de lies (TAVI-procedure) gebeurde al langer in AZ Delta voor bepaalde patiënten die niet in aanmerking komen voor de klassieke operatie. Bij een klassieke operatie wordt het borstbeen opengemaakt en wordt de klep rechtstreeks in het hart ingeplant. Deze operatie is veel meer belastend voor de patiënt dan de TAVI-operatie. Voor deze laatste operatie mogen de bloedvaten niet te verkalkt zijn. In dat geval wordt een deel van het borstbeen opengemaakt en wordt de klep via een opening in de aortaslagader ingebracht. Deze techniek is nu dus ook mogelijk bij AZ Delta.

Next Generation Sequencing

Met deze nieuwe techniek kunnen afwijkingen in het DNA in kankercellen opgespoord. Deze manier van testen kan worden uitgevoerd op een beperkt aantal tumorcellen en vergroot de kans dat er een genetische afwijking kan worden gevonden. Bijgevolg kan de patiënt een meer doelgerichte behandeling krijgen, die niet alleen effectiever is dan de klassieke algemene chemotherapie maar meestal ook minder bijwerkingen heeft. Deze techniek werd in februari 2015 ingevoerd in het laboratorium voor moleculaire diagnostiek voor het nakijken van afwijkingen in kwaadaardige huidtumoren en in long- en darmtumoren. De techniek wordt ook toegepast voor bloed- of beenmergaandoeningen. Eind vorig jaar is de start gemaakt voor verder uitrollen van deze innovatieve techniek in 2016 voor de diagnose van hemato-oncologische aandoeningen, en voor gerichte prenatale diagnostiek.

foto van operatie met artsen rond operatietafel

Nieuwe techniek voor plaatsen defibrillator

Er is een nieuwe techniek beschikbaar voor het inplanten van een defibrillator die mogelijk is voor 15 procent van de patiënten die een defibrillator omdat ze door ritmestoornissen risico lopen op een plotse dood. Door een defibrillator krijgt een patiënt een shock om de ritmestoornis te stoppen.
Bij de klassieke inplanting wordt er een draad (elektrode) langs een bloedvat tot in de rechterhartkamer gebracht en wordt deze verbonden met het toestel dat onderhuids onder het linkersleutelbeen wordt geplaatst. 7 tot 34% van deze elektrodes faalt op een verloop van 10 jaar en er is ook een risico van 3% op infectie.
Recent is er een toestel op de markt gebracht waarbij de elektrode niet langs het bloedvat tot in het hart loopt maar onderhuids ingebracht wordt. Doordat deze elektrode niet aan bewegingen onderhevig is (het hart klopt ongeveer 100 000 maal per dag) zal de elektrode langer meegaan.

Immunotherapie

Immunotherapie is een nieuwe veelbelovende techniek tegen kanker. Bij deze therapie wordt ons afweersysteem of immuunsysteem met medicatie aangezet om een tumor te bestrijden.
Via een klinische studie kunnen bepaalde patiënten met longkanker behandeld worden met deze medicatie die nog niet op de markt is. Deze behandelingen hebben minder bijwerkingen dan de klassieke therapieën, zoals operaties, bestralingen of chemotherapie, die rechtstreeks de tumor aanpakken.

Wakkere hersentumorchirurgie

De dienst neurochirurgie voert sinds 2015 wakkere hersenoperaties voor de behandeling van hersentumoren in delicate hersengebieden. Zo kan tijdens de ingreep het functioneren van de hersenen op vlak van spraak en motoriek continu getest worden.
Eerst krijgt de patiënt een volledige verdoving voor het openmaken van de schedel. Daarna wordt de patiënt wakker gemaakt. Dit is niet pijnlijk, want enkel de huid en de schedel zijn gevoelig voor pijn en deze zijn overvloedig met lokale pijnstilling behandeld.
Tijdens de wakkere fase worden de hersenen van de patiënt gestimuleerd om bepaalde functies te lokaliseren. Dit heet brain mapping. Op die manier wordt bepaald welke delen mogen worden verwijderd en welke niet. De patiënt krijgt ook specifieke opdrachten om het functioneren van de hersenen continu te evalueren. Bijvoorbeeld met de vingers bewegen bij letsel in de motorische hersenschors of spraaken begripsopdrachten bij tumoren in de spraakgebieden.
Deze techniek is in 2015 verschillende keren succesvol toegepast. De dienst neurochirurgie van AZ Delta is de enige in West Vlaanderen die deze techniek aanbiedt.

Behandeling van rectumkanker

Hierbij wordt er gewerkt met twee teams, via kijkoperaties. Dat maakt het mogelijk om meer dan vroeger de sluitspier te bewaren en dus een stoma te vermijden.
Een kijkgatprocedure maakt een sneller herstel mogelijk en de patiënten kunnen sneller beginnen met de chemotherapie. De ligduur is ook korter.

Slokdarmchirurgie

Dit gebeurt in samenwerking met de dienst chirurgie Tielt en Izegem in kader van de behandeling van zeldzame tumoren (volgens de criteria van het KCE, die ervaring van een minimum aantal ingrepen per jaar voorschrijft)
De totale slokdarmingreep wordt door een team van twee chirurgen uitgevoerd via een klassieke operatie en een kijkoperatie. Deze groep behandelt sinds 2015 ook al met succes de pancreasaandoeningen.

tekening gehoorgang

Middenoorimplantaat

Mensen die slecht horen, maar bij wie klassieke hoortoestellen of -systemen niet helpen, kunnen door een middenoorimplantaat weer beter horen. Dit wordt voor een aantal patiënten sinds dit jaarterugbetaald door het RIZIV.
Het toestelletje wordt ingeplant net onder de huid achter de bovenkant van het oor. Van dit implantaat vertrekt een zeer dun kabeltje, waaraan een zeer kleine, maar krachtige magneet met daarrond een minuscule spoel bevestigd wordt. Dit wordt vastgemaakt aan één van de gehoorbeentjes in het middenoor. Als er stromen door dit spoeltje worden gestuurd, gaat het geheel trillen. Als de geluidsgolven zo in het binnenoor kunnen worden gestuurd, ontstaat er ook gehoor.
Het binnenoor mag wel een zekere graad van gehoorverlies hebben, maar moet dus wel nog functioneren. De patiënt krijgt dan ook een uitwendig hoortoestel, die door een magneet ter plaatse wordt gehouden over het implantaat. De geluidssignalen die worden opgevangen door het uitwendige hoortoestel, worden draadloos doorgegeven aan het implantaat.