You are here

Interne herschikkingen: carrousel

Cover van boekje met overzicht van alle campussen

De fusie bood de gelegenheid om de ziekenhuisdiensten van de twee voormalige ziekenhuizen te integreren en het zorgaanbod binnen Roeselare te herschikken. Hierbij hielden we rekening met de toekomstige hoofdcampus in Rumbeke. Diensten die later zullen verhuizen naar deze campus werden zo veel als mogelijk nu al samengebracht. Concreet is zo de dienst spoedgevallen gecentraliseerd in de Wilgenstraat. De geplande zorg is ondergebracht op campus Brugsesteenweg. Deze bevat bovendien een locomotorisch centrum, en tijdelijk de kinderafdelingen en de kraamkliniek.
Deze herschikkingen zijn een belangrijk onderdeel van het fusieproces, maar ze hebben een grote impact op de ziekenhuiswerking en op de zorg aan onze patiënten. In verband met een aantal processen is verdere bijsturing nodig en al in de planning opgenomen.