You are here

Patiëntgericht

Kinesist die patiënt bij de arm neemt bij oefening

Patiëntgerichtheid is een belangrijke grondhouding voor de zorgverleners. Dit waarmaken in de praktijk vergt openheid, luisteren en met de patiënt in dialoog gaan zodat de beste keuzes gemaakt kunnen worden in functie van de zorgnoden van de patiënt. Onze zorgverleners zetten zich elke dag in om dat te realiseren voor elke patiënt. 

Dag van de patiëntenvereniging

Zo is er in 2015 de aanzet gegeven voor de organisatie van de Dag van de patiëntenvereniging op 28 januari 2016.  Patiëntenverenigingen kunnen er hun suggesties en ervaringen voorleggen om tot een betere kwaliteit te komen. De conclusies vindt u hier.

Patiëntenrechten

AZ Delta geeft op deze website concrete info over de rechten van de patiënt.

Ombudsdienst

Aanspreekpunt in verband met de patiëntenrechten is de ombudsdienst, die naar uw verhaal luistert en in eerste plaats bemiddelt om de relatie met uw zorgverlener te herstellen.

De ombudsdienst houdt de vinger aan de pols en bemiddelt bij klachten en medische incidenten.

In 2015 kwamen er 581 klachten binnen. 44,5% daarvan heeft te maken met de rechten van de patiënt.  Het totaal aantal klachten maakt 0,08 procent uit van het aantal patiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen, of naar het dagziekenhuis komen of naar de raadpleging. Dat ligt op het gemiddelde van de andere ziekenhuizen in Vlaanderen.
134 mensen vroegen een afschrift van hun patiëntendossier. 

Dag van de patiëntenrechten

Elk jaar is er ook een actie om de aandacht op de patiëntenrechten te vestigen naar aanleiding van de Dag van de patiëntenrechten in april. In 2015 gebeurde dit aan de hand van een interne sensibilisatiecampagne  voor medewerkers en patiënten. 

Stakeholdersoverleg

Binnen AZ Delta is ook een stakeholdersoverleg aanwezig dat advies verleent aan de raad van bestuur over thema’s die de patiënten aanbelangen. Dit maakt deel uit van een onderzoeksproject van de universiteit van Gent en enkele andere ziekenhuizen, waarbij door alle betrokken partners in de gezondheidszorg gekeken wordt of het ziekenhuis voldoende patiëntgericht is. De resultaten hiervan zijn heel positief en worden verder uitgerold in ons ziekenhuis.
Ook binnen de commissie medische ethiek van het ziekenhuis hebben 2 patiënten zitting in het comité.

Kwaliteitsmetingen

Om de kwaliteit nog te verbeteren, neemt AZ Delta deel aan een aantal kwaliteitsmetingen, zoals de registratie van de patiëntenervaringen in het ziekenhuis.

Zo zijn er de metingen van de tevredenheid  van patiënten en patiëntenidentificatie. Deze bieden concrete aanknopingspunten om onze werking te verbeteren.
Ook de website is beoordeeld net als het gebruik van checklists voor een veilige operatie. 

AZ Delta kreeg op het eind van het jaar een positief rapport van Zorginspectie voor het internistisch zorgtraject zowel voor Roeselare als Menen.