You are here

Erkenningen voor ingrepen of behandelingen

Slokdarm-pancreaschirurgie

Het consortium AZ Delta Roeselare en AZ Sint-Jan Brugge is door het RIZIV officieel erkend als gespecialiseerd centrum voor respectievelijk slokdarm- en pancreaschirurgie. Dit past in de plannen van de overheid om complexe chirurgie te centraliseren in ziekenhuizen met voldoende ervaring voor deze aandoeningen.
De operatieve interventies van de pancreas worden gecentraliseerd in het AZ Sint-Jan Brugge;  deze van de slokdarm in het AZ Delta Roeselare . Voor de diagnosestelling , noodzakelijke onderzoeken en ook voor de opvolging na de operatie kan de patiënt verder terecht in het ziekenhuis van zijn regio. 

Parkinson

AZ Delta is erkend als interdisciplinair centrum voor de behandeling van parkinsonpatiënten. 
In het dagziekenhuis wordt elke patiënt individueel gevolgd door een team van uiteenlopende specialisten, verpleegkundigen en paramedici om de juiste behandeling en oefentherapie vast te leggen. Ook de huisarts, de thuisverzorging en de thuiskinesist worden daar bij betrokken om de behandeling thuis zo goed mogelijk op te volgen.