You are here

Specifieke erkenningen

Slokdarm-pancreaschirurgie

Het consortium AZ Delta Roeselare en AZ Sint-Jan Brugge is door het RIZIV officieel erkend als gespecialiseerd centrum voor respectievelijk slokdarm- en pancreaschirurgie. Dit past in de plannen van de overheid om complexe chirurgie te centraliseren in ziekenhuizen met voldoende ervaring voor deze aandoeningen.
De operatieve interventies van de pancreas worden gecentraliseerd in het AZ Sint-Jan Brugge;  deze van de slokdarm in het AZ Delta Roeselare . Voor de diagnosestelling , noodzakelijke onderzoeken en ook voor de opvolging na de operatie kan de patiënt verder terecht in het ziekenhuis van zijn regio. 

Eusoma-accreditatie

De borstkliniek van AZ Delta heeft een Europese Eusoma-accreditering , zowel voor de campus Rumbeke als voor campus Torhout en Menen. Deze Europese richtlijnen leggen hogere kwaliteitseisen op voor de borstcentra dan de Belgische normen. Deze erkenning is een extra garantie op de beste behandeling voor borstkankerpatiënten in de regio. Alle aspecten van een borstkliniek komen  bij de doorlichting aan bod: zijn er voldoende patiënten, hoe gebeurt de screening, hoe wordt de diagnose gesteld, welke behandelingen worden er voorgesteld, welke ingrepen... Ook de revalidatiemogelijkheden, de psychosociale ondersteuning en de infrastructuur spelen een rol.

De borstkliniek van AZ Delta bestaat uit een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en paramedici. De artsen binnen het team zijn elk binnen hun vakgebied gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker. Vier borstverpleegkundigen spelen een centrale rol in de begeleiding van de patiënt en volgen de patiënt op doorheen het hele traject. Ook een groot team van psychologen, kinesisten, diëtisten, een genetica-expert en een sociaal werker werken nauw samen.

Parkinson

AZ Delta is erkend als interdisciplinair centrum voor de behandeling van parkinsonpatiënten. 
In het dagziekenhuis wordt elke patiënt individueel gevolgd door een team van uiteenlopende specialisten, verpleegkundigen en paramedici om de juiste behandeling en oefentherapie vast te leggen. Ook de huisarts, de thuisverzorging en de thuiskinesist worden daar bij betrokken om de behandeling thuis zo goed mogelijk op te volgen.