You are here

Zorg voor de medewerker

Er is in 2015 met hart en ziel gewerkt aan de modernisering van het personeelsbeleid en organisatieontwikkeling.

Een enorme inzet en zorgzaamheid typeerde de bedrijfscultuur in 2015. Het vrijwillig vertrek van medewerkers en het ziekteverzuim ligt in ons ziekenhuis ook iets lager dan in de omliggende ziekenhuizen.

Fusie-cao

In het voorjaar is voor de 3.200 medewerkers een fusie-cao afgesloten. In die cao zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden van AZ Delta opgenomen. Hieraan gekoppeld werd de administratieve fusie gerealiseerd. Alle afspraken uit de cao werden uitgevoerd en zo kregen alle medewerkers nieuwe werkroosters. 

Great place to work

Bouwstenen werden gelegd om van AZ Delta ‘a great place to work’ te maken.
Meer dan 800 medewerkers kregen in het kader van de verschuiving en samensmelting van de diensten een nieuwe functie toegewezen. Het in eigen handen kunnen nemen van de loopbaan stond hierbij centraal.

Introductiedagen

De introductiedagen zijn in een nieuw kleedje gestopt, er zijn belangrijke stappen gezet in het creëren van een cultuur van feedback en aanspreekbaarheid. Leidinggevenden werden ondersteund in de ontwikkeling van authentiek leiderschap. Loopbaanontwikkeling startte op en de interne vacatures werden een groot succes.

Werkgroep welzijn op het werk

Affiche met activiteiten wow

De WOW-werkgroep of werkgroep ‘welzijn op het werk’  heeft in 2015 opnieuw tal van initiatieven gelanceerd die de betrokkenheid van de AZ Delta medewerker in de verf zetten.

De AZ Deltaband schitterde opnieuw op het personeelsfeest. De zomerreceptie was een schot in de roos. Er werd onder andere een quiz, cursussen yoga, mindfullness en kookcursussen georganiseerd, er werd samen gefietst en gelopen.