You are here

Jaarverslag 2018

In dit jaarverslag leest u onder meer over de belangrijkste realisaties van AZ Delta in 2018, meer bepaald over

  • de invoering van het elektronisch patiëntendossier
  • het behaalde JCI-label
  • de zorgpaden
  • de start van projecten zoals gezondsvaardigheden bevorderen
  • medische innovatie
  • ethische aanpak
  • en de bouw van de nieuwe campus en RADar