You are here

Medisch-strategisch plan

De raad van bestuur heeft een medisch-strategisch plan goedgekeurd. Daarin worden de ambities van het fusieziekenhuis voor de komende jaren vastgelegd. Zo is bepaald

  • welke medische specialisaties worden uitgebouwd
  • welke ziekenhuisactiviteit in Rumbeke-Oekene zal plaatsvinden
  • welke activeiten gepland zijn in de toekomstige stadscampus in de Brugsesteenweg.