You are here

Stakeholdersoverleg

In oktober 2013 startten we een stakeholdersoverleg met afgevaardigden van lokale huisartsenkringen, patiënten(verenigingen), ziekenfondsen, andere zorgactoren uit ’de SEL' (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn).