You are here

Stakeholdersoverleg

AZ Delta neemt deel aan het project ‘stakeholdersoverleg’, een project rond patiëntenparticipatie. Dit is een initiatief van

  • het Vlaams Patiëntenplatform
  • de ziekenfondsen
  • de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro
  • de Koning Boudewijnstichting

en past in het kader van goed bestuur in ziekenhuizen.

In het stakeholdersoverleg komen interne en externe vertegenwoordigers van het ziekenhuis samen rond belangrijke thema’s.

  • Interne stakeholders zijn bestuurders, directie en afgevaardigden van de artsen van het ziekenhuis.
  • Externe stakeholders zijn patiëntenverenigingen, ziekenfondsen, huisartsen en lokale zorg- en welzijnsorganisaties.

Doel van het project

Een adviserende stem geven aan patiënten en andere actoren die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt in het beleid dat het ziekenhuis uitstippelt.
Deelnemers bepalen zelf de focus van het stakeholdersoverleg:

  • grote opties van het ziekenhuisbestuur
  • concrete thema’s zoals de financiële toegankelijkheid en het jaarverslag van de ombudsdienst
  • duiding bij specifieke kwalitatieve resultaten van de ziekenhuiswerking.