You are here

Clinical Trial Center

Taak CTC

Het Clinical Trial Center (CTC) is verantwoordelijk voor de overkoepelende coördinatie van alle klinische studies binnen AZ Delta.  Wij streven ernaar de opstart van zowel commerciële als niet-commerciële (academische) studies te faciliteren en de kwaliteit van de uitgevoerde studies te waarborgen binnen ons ziekenhuis.

Het CTC staat in voor

  • het centraliseren van alle klinische studies in AZ Delta
  • het bieden van ondersteuning zodat de uitvoering van de studies op een transparante, efficiënte, kwaliteitsvolle en wettelijk correcte wijze kan plaatsvinden
  • het optreden als aanspreekpunt voor zowel interne als externe partners (bv. lab, apotheek, industrie, universiteit) die betrokken zijn bij de studie
  • het opstarten van een studie in goede banen leiden door de communicatie tussen de verschillende partijen (extern én intern) te faciliteren
  • het opstellen en correct naleven van financiële contracten in samenwerking met het onderzoeksteam en de diverse ondersteunende diensten
  • het aanbieden van Good Clinical Practice (GCP)-trainingen voor iedereen die betrokken is bij studies 
  • het ontwikkelen van gestandaardiseerde procedures in lijn met ICH-GCP en de nationale wetgeving

Dit alles draagt bij aan het respecteren van de rechten en het verzekeren van de veiligheid en welzijn van de deelnemende patiënt.

Het CTC bestaat uit een gedreven team van studiecoördinatoren en administratief medewerkers. Er lopen ongeveer 470 studies in AZ Delta en jaarlijks starten we een 70-tal nieuwe studies op.

Aarzel niet om ons te contacteren als u ook uw studie in AZ Delta wil opstarten. Neem contact op met het centraal team van CTC via ctc@azdelta.be.

Info: CTC AZ Delta, 6 juli 2023