You are here

Welke documenten?

Vooraleer een studie kan ingediend worden bij het ethisch comité AZ Delta, moet de studie eerst aangemeld worden bij Lieke Seynaeve, coördinator van het Clinical Trial Center, via ctc@azdelta.be. Voor aanmelding klik hier voor meer informatie.

Hieronder vindt u een overzicht van alle documenten die ingediend moeten worden bij het ethisch comité.

 1. Coverletter voor het indienen van een nieuwe klinische studie
 2. Een volledig trialprotocol met alle nodige amendementen in de meest recente, zogenaamde finale versie, met vermelding van het Eudract-nummer of Clinical Trial nummer
 3. Een protocol signature page, getekend en gedateerd door de lokale onderzoeker
 4. Een exemplaar van het Nederlandstalig Informed Consent
 5. Een exemplaar van het Franstalig Informed Consent
 6. Een exemplaar van het document studiesynopsis
 7. Het recent curriculum vitae (getekend en gedateerd) en GCP-attest van de onderzoeker
 8. De commissie medische ethiek wil graag in het bezit gesteld worden van een kopie van de financiële overeenkomst tussen de onderzoeker en de sponsor/instelling, waarin ook eventuele betaling van de in de studie opgenomen patiënten vermeld staat.
 9. Eén volledige investigator’s brochure.
 10. Eén exemplaar van een bewijs van verzekering vanwege de verzekeringsmaatschappij, waaruit duidelijk kan opgemaakt worden dat de opdrachtgever een verzekering heeft lopen die deze specifieke studie dekt, met vermelding van de periode van verzekering en met vermelding van alle onderzoekers voor wie deze verzekering geldt. Een studie wordt slechts voor deze periode goedgekeurd tenzij tijdig een bewijs van verlenging aan de MEC wordt voorgelegd.
 11. Enkel nodig indien de MEC optreedt als 'leidinggevend comité'. Conform de nieuwe wet en de Verklaring van Helsinki (item B13, geamendeerd 52e WMA General assembly, oktober 2000) vraagt de MEC alle informatie betreffende subsidies, sponsoring of andere mogelijke belangenvermenging.  (Disclosure of Interest (DOI) of Financial Disclosure Form).

We wensen de onderzoeker er bovendien op te wijzen dat volgens de wet van 7 mei 2004 een studie maar kan worden beoordeeld indien de betaling door de sponsor ontvangen is.