You are here

Erkenningen

Het ziekenhuis heeft een erkenning door de Vlaamse overheid voor een aantal ziekenhuisbedden, functies, medisch-technische diensten en zorgprogramma's.  Daarnaast zijn er ook RIZIV-erkenningen, die bepaalde ingrepen terugbetaalbaar maken en projecten gefinancierd door de federale overheid.

Ziekenhuisbedden

Het ziekenhuis wordt uitgebaat op basis van een erkenning van de Vlaamse overheid. Deze erkenning bepaalt in grote lijnen welke soort activiteiten in het ziekenhuis kunnen plaatsvinden en hoeveel patiënten tegelijk kunnen worden opgenomen.

Er zijn ‘erkende bedden’ per soort activiteit, die zijn samengebracht in diensten van het ziekenhuis.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

 • ‘acute bedden’, voor een korte opname voor een behandeling,
 • ‘revalidatiebedden’(voor mensen met langdurige problemen of een verlengde revalidatie na een verblijf in het ziekenhuis.

Zo heeft AZ Delta een erkenning voor

 •  325 bedden voor patiënten met een chirurgische problematiek
 •  398 bedden voor inwendige ziekten.
 •  74 bedden op de kinderafdeling
 • 226 plaatsen voor geriatrische patiënten
 •  77 erkende bedden op de kraamafdeling
 •  60 bedden voor opname van mensen met psychiatrische aandoeningen
 •  166 revalidatiebedden voor met een beperking aan het bewegingsstelsel, zenuwstelsel (waaronder ook 4 comabedden) of chronische zieken
 •  9 erkende bedden voor palliatieve patiënten
 • 14 plaatsen voor dagbehandeling neuropsychiatrie volwassenen
 • 20 bedden voor neuropsychiatrie kinderen
   

Info: dienst beleidsinformatica, 14 juli 2021

Functies

Naast deze erkenning van soorten bedden per dienst, zijn er ook erkenningen voor functies.

Functies waarvoor AZ Delta erkend is, zijn bijvoorbeeld de

 • ziekenhuisapotheek
 • neonatale zorg
 • palliatieve zorg
 • daghospitalisatie
 • spoedgevallen
 • MUG
 • intensieve zorg
 • ziekenhuisbloedbank.

Dit zijn diensten waarop de andere ziekenhuisdiensten een beroep doen voor hun werking.

Medisch-technische diensten

Medisch-technische diensten in AZ Delta zijn de

 • dienst medische beeldvorming met CT en NMR
 • chronische nierinsufficiëntie (dialyse)
 • radiotherapie
 • nucleaire geneeskunde
 • en een PET-scanner (gezamenlijk met AZ St-Jan Brugge-Oostende en AZ Groeninge). Om dergelijke zware en hypergespecialiseerde apparatuur te kunnen plaatsen, is dus een erkenning van de Vlaamse overheid vereist.

Zorgprogramma's

Zorgprogramma’s ten slotte gaan nog een stapje verder dan enkel de erkenning van een dienst, maar stellen de normen vast voor de multidisciplinaire samenwerking tussen allerlei ziekenhuisdiensten en zorgverleners voor bepaalde patiëntengroepen.
Zo heeft AZ Delta een erkenning voor

 • een zorgprogramma reproductieve geneeskunde (fertiliteit of IVF)
 • cardiale pathologie (hartkatheterisatie en hartchirurgie)
 • oncologie (kanker)
 • borstkanker
 • geriatrie (ouderenzorg)
 • en kinderen.