You are here

Organisatie op mensenmaat

Een mama met een kindje op de arm in de kinderafdeling

AZ Delta is een groot ziekenhuis in Vlaanderen, maar wil toch kleinschalig blijven werken. Enkel zo kunnen we onze maximale betrokkenheid bij de patiënt verzekeren.

Daarom maken we sinds 2013 gebruik van zorgclusters. Er zijn meer bepaald 8 zorgclusters:

 1. moeder en kind
 2. hoofd-hals
 3. locomotorisch
 4. abdomen
 5.  thoracale en metabole aandoeningen
 6.  oncologie
 7.  geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg
 8.  kritieke diensten

Daarnaast zijn er nog 3 ondersteunende clusters:

 1. operatiekwartier
 2. beeldvorming
 3. laboratoria

Elke cluster wordt aangestuurd door een verpleegkundig zorgmanager én een medisch coördinator.