You are here

Ontwikkelingssamenwerking

Memisa: ziekenhuis voor ziekenhuis

De kraamafdeling van Pay Kongila

Via het project ‘ziekenhuis voor ziekenhuis’ van de niet-gouvernementele organisatie Memisa, ondersteunt AZ Delta de gezondheidszone Pay Kongila in het zuidwesten van Congo. De gezondheidszone (ongeveer zo groot als een Belgische provincie) heeft 1 ziekenhuis en een 20 gezondheidscentra. 

Het ziekenhuis telt een 150-tal bedden verdeeld over de afdelingen interne geneeskunde, chirurgie, kinderziekten en gynaecologie. Daarnaast is er ook een klinisch lab, een apotheek en een dienst radiologie. Er werken 2 artsen, een 30-tal verpleegkundigen en een 20-tal ondersteunende medewerkers.

We ondersteunen het Congolese ziekenhuis financieel, maar stellen ook onze kennis en materialen ter beschikking.

Acties

Via allerlei acties zamelen we jaarlijks 12 500 euro in, niet alleen voor het ziekenhuis maar ook voor de gezondheidscentra die er aan verbonden zijn. 
Het geld wordt vooral gebruikt 

  • om aanmoedigingspremies voor artsen en verpleegkundigen te betalen
  • voor structurele investeringen
  • de aankoop van geneesmiddelen
  • de aankoop van medisch materiaal
  • voor de opleiding en vorming van medewerkers
  • voor logistieke ondersteuning
  •  voor technische omkadering

Voor iedere euro die wij inzamelen, legt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 4 euro bij.

Ook de provincie West-Vlaanderen draagt haar steentje bij. In 2012 stond zij in voor de bouw van een waterreservoir. In 2013 was er een project om de zonnepanelen terug bruikbaar te maken, in 2014 waren er subsidies voor de aankoop van een generator. In 2017 hielpen we de school voor verpleegkunde met een sanitair blok + zonnepanelen. En in 2018 hielp de provincie ons met de grondige renovatie van twee gezondheidscentra, verbonden met het ziekenhuis. Een ander project was het herstellen van de waterleiding tussen de natuurlijke bron en het ziekenhuis.

Bekijk hier de huidige acties.

Groep medewerkers van het ziekenhuis en 2 AZ Deltamedewerkers

Inleefreis

Om de 2 jaar bezoeken 2 AZ Deltamedewerkers tijdens hun vakantie het terrein tijdens een inleefreis die georganiseerd en deels gefinancierd wordt door Memisa.  De directie van AZ Delta past een stuk bij en de medewerkers dragen zelf de rest van de kosten.
Zo krijgen de medewerkers de kans om kennis te maken met de concrete noden van het partnerziekenhuis Pay Kongila, met de werking van de lokale gezondheidscentra, met de patiënten en met de mensen die er werken.