You are here

AZ St.-Rembert in AZ Delta

Directeur Hellings, directeur Allemeersch en dr. De Smet

De medische raden en de raden van bestuur van AZ Delta en AZ Sint-Rembert hebben eind april het fusieraamakkoord tussen beide ziekenhuizen goedgekeurd. Midden februari 2017 was er al een intentieverklaring om samen te werken om tot een fusie te komen vanaf 1 januari 2018. In het kader van de vereisten van de overheid om netwerken te vormen tussen ziekenhuizen wil de raad van bestuur van AZ Sint-Rembert vooral zekerheid over de uitwerking van een nieuw, kwaliteitsvol ziekenhuisproject voor de regio Houtland. Tegen september komt er een fusieplan dat wordt voorgelegd aan de overheid.

Zo is het de bedoeling om de raadplegingen en de daghospitalisatie in Torhout uit te bouwen. Ook de zorgprogramma’s van beide ziekenhuizen: oncologie, hartziekten, geriatrie, kinderziekten en revalidatie zullen worden uitgebouwd.  Er wordt gewerkt aan een ‘urgent care center’ met MUG in goede interactie met de wachtpost van de huisartsen. Er worden ook specifieke nicheziekenhuizen uitgebouwd. De verdere uitwerking gebeurt in overleg met de artsen in beide ziekenhuizen en in een goede samenwerking met de eerste lijn.

De integratie van AZ St.-Rembert in AZ Delta betekent een verdere versterking van het ziekenhuisnetwerk dat uitgebouwd wordt in midden West-Vlaanderen met de ziekenhuizen van Ieper en Tielt en met het psychiatrisch ziekenhuis van Pittem. Deze regio heeft daardoor een natuurlijk hinterland van meer dan 400.000 inwoners en past in de netwerking van ziekenhuizen die de federale overheid vooropstelt.
Het is de ambitie van de netwerkpartners om hun ziekenhuisaanbod goed af te stemmen met de eerstelijnszones van de regio midden West –Vlaanderen.