You are here

Samenwerking geestelijke gezondheid kinderen en jongeren

Om te beantwoorden aan de hoge nood in de kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio midden West-Vlaanderen, hebben Kliniek Sint-Jozef Pittem, AZ Delta Roeselare en het Jan Ypermanziekenhuis Ieper, in samenwerking met het Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald Roeselare, de handen in elkaar geslagen. Zo komen er 32 extra plaatsen voor dagbehandeling van kinderen en jongeren met psychische  problemen. Voor de concrete uitwerking hiervan is een ziekenhuisassociatie gevormd tussen de deelnemende partners. 

In het nieuwe samenwerkingsverband zal AZ Delta 3 bedden voor nachtbehandeling en 3 plaatsen voor dagbehandeling uitbouwen en 7 bedden integreren in OC  Sint-Idesbald.  Op die manier kan er een samenwerking met de orthopedagogische zorg tot stand komen. Jan Yperman Ziekenhuis zal 12 plaatsen voor dagbehandeling uitbouwen.

In Kliniek St.-Jozef Pittem komen er 7 plaatsen voor dagbehandeling, bovenop de 20 bedden voor volledige opnames en 6 plaatsen voor nachtopvang en 1 plaats voor dagopvang.  

De uitbreiding van dit aanbod in de kinder- en jeugdpsychiatrie is mogelijk door de afbouw van ziekenhuisbedden in AZ Delta en Jan Yperman en door een nauwe samenwerking met Kliniek Sint-Jozef. Zo kiezen beide ziekenhuizen voor een gerichte afbouw van klassieke ziekenhuisbedden om een antwoord te geven op de noden in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Dit aanbod zal ook worden afgestemd op het pas opgerichte netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren in West-Vlaanderen (WINGG).

Meer info over de dagbehandeling van Twoape