You are here

Samenwerking met Jan Yperman Ziekenhuis

De directie van beide ziekenhuizen

In december 2016 is een samenwerking ondertekend tussen het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper en AZ Delta. De twee ziekenhuizen zullen als gelijkwaardige partners samenwerken in een ziekenhuisnetwerk. Dit sluit aan op de eisen van de federale en de Vlaamse overheid die willen dat ziekenhuizen meer regionaal samenwerken.

Eerder al zetten het Jan Yperman Ziekenhuis en AZ Delta samen een cathlab op in Ieper en  er bestond ook al een samenwerking voor hersenchirurgie. Door het officiële samenwerkingsakkoord kunnen artsenteams uit beide ziekenhuizen  samenwerken over de ziekenhuismuren heen indien de ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling van ziektes dit vereisen.

Binnen de verschillende samenwerkingsprojecten zal er een uitwisseling zijn van artsen en medewerkers vanuit het motto ‘diagnose en therapie zo goed mogelijk verzekeren ‘zowel in het Jan Yperman Ziekenhuis als in AZ Delta.
Het is ook de bedoeling om samen aankopen te gaan doen, zodat dit door de schaalvergroting voor beide ziekenhuizen financiële voordelen meebrengt.

De samenwerking tussen AZ Delta en het Jan Yperman Ziekenhuis doet niets af van de bestaande samenwerkingen van beide ziekenhuizen met andere ziekenhuizen.

AZ Delta, Jan Yperman Ziekenhuis en het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt waarmee AZ Delta recent een ziekenhuisgroepering vormt, zullen nu zoals de overheid vraagt een regionaal zorgstrategisch plan uitwerken en daarin zal er ook aandacht zijn voor een goed uitgebouwde  geestelijke gezondheidszorg