You are here

Samenwerking met ziekenhuizen voor deelaspecten

 • AZ Sint-Jan Brugg: pancreas- en slokdarmchirurgie
 • AZ Sint-Jan Brugge: neonatale diensten intensieve zorg
 • AZ Sint-Jan Brugge: conventie voor wiegendoodmonitoring thuis
 • Sint-Jozefskliniek Izegem: zorgprogramma cardiale pathologie
 • Sint-Jozefskliniek Izegem: NMR-associatie voor het uitbaten van de NMR in AZ Delta
 • Sint-AndriesziekenhuisTielt: zorgprogramma cardiale pathologie
 • Sint-Andriesziekenhuis Tielt: extramurale collectieve autodialyse (CAD)
 • Sint-Jozefskliniek Izegem en het Sint-Andriesziekenhuis Tielt:  zorgprogramma oncologie (inclusief erkende borstkliniek) 
 • Sint-Jozefskliniek Izegem en het Sint-Andriesziekenhuis Tielt: samenwerking zeldzame tumoren
 • Jan Ypermanziekenhuis: zorgprogramma cathlab
 • Sint-Augustinuskliniek Veurne: extramurale collectieve autodialyse (CAD)
 • AZ Groeninge Kortrijk: samenwerkingsovereenkomst inzake PET-scan

AZ Delta maakt ook deel uit van het West-Vlaams Platform voor ziekenhuishygiëne.