You are here

Samenwerking Sint-Andriesziekenhuis Tielt

In oktober 2016 is in Tielt is  de ziekenhuisgroepering tussen AZ Delta Roeselare-Menen en het Sint-Andriesziekenhuis Tielt (SAT) officieel ondertekend.  Er is een akkoord bereikt tussen de raden van bestuur van beide ziekenhuizen, met positieve adviezen van de medische raden. Zo engageren beide ziekenhuizen zich tot de uitbouw van een netwerk, zoals dat ook verwacht wordt vanuit de federale en Vlaamse overheden.

Sinds juli 2014 was er al een zeer nauwe samenwerking. De beide ziekenhuizen maken concrete afspraken maken over samenwerking en de complementariteit van het medisch aanbod. Samen met andere ziekenhuizen van de brede regio, met de huisartsen, thuisverpleging en de geestelijke gezondheidszorg, wordt er ook een regionaal zorgstrategisch plan uitgewerkt.

Het is de bedoeling om de krachten te bundelen op vlak van zorgondersteuning, bijvoorbeeld door  gezamenlijk aankopen te doen zoals bv. geneesmiddelen, om samen te werken op vlak van informatica en logistiek en om te komen tot één beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling.

Beide ziekenhuizen zijn er van overtuigd dat ze hierdoor de beschikbare middelen beter kunnen besteden en dat is nodig gezien de forse besparingen die door de overheid zijn aangekondigd