You are here

Zorgaanbod

Focus op acute, hoogtechnologische zorg

De campus in Rumbeke focust op acute zorg, met meer mogelijkheden voor hoogtechnologische onderzoeken.  De campus zal 705 bedden tellen en 108 bedden in  het dagziekenhuis.

Het ziekenhuis in Rumbeke telt drie ingangen. Naast de hoofdingang en spoedingang is er een zij-ingang, waarlangs de patiënt – die op regelmatige basis in het ziekenhuis moet zijn voor zijn therapie -  met de eigen wagen of ziekenhuiswagen binnenkomt. Zo moet hij niet het hele ziekenhuis of de spoedafdeling doorkruisen.

Bedoeling is wel om het concept zo modulair mogelijk te houden. Het gebouw moet met andere woorden gemakkelijk omgevormd kunnen worden.

Clusters

Het nieuwe gebouw moet iedereen in het ziekenhuis dichter bij elkaar brengen. De afstanden tussen de medewerkers zijn kleiner, de muren tussen departementen verdwijnen. Het accent komt meer te liggen op het multidisciplinaire gebeuren.

De diverse circulaties, namelijk de opnames, het ambulante zorggebeuren en het goederentransport, worden dan weer wel strikt gescheiden.

Voorts telt het ziekenhuis negen clusters. Eén ervan is de moeder-kindcluster. Naast de afdelingen kinderziekten en verloskunde bevindt zich op dezelfde verdieping vooraan de raadplegingen en het IVF-centrum.

Op de vierde verdieping is er een volledig plateau uitgetekend voor ouderenzorg, met zijn deelspecialiteiten zoals een dementieafdeling en een afdeling psychogeriatrie.

De medisch-technische diensten zijn gegroepeerd in medische straten zoals bijvoorbeeld dialyse of radiotherapie, nucleaire,  radiologie en operatiekwartier, cathlab. En zijn vanuit de spoed vlot bereikbaar.