You are here

Integriteit

AZ Delta heeft als prioriteit om de best mogelijke, kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan de patiënten. We zetten ons daar elke dag hard voor in. We zijn gedreven en professioneel en hechten belang aan vriendelijkheid, positiviteit, respect, eerlijkheid en collegiale omgang. We dragen deze waarden in AZ Delta hoog in het vaandel.

Voor klachten kan je terecht bij de ombudsdienst maar daarnaast mag je ons ook aanspreken over specifieke kwesties inzake integriteit. Hiervoor is er een aparte procedure uitgewerkt.

Inbreuken op de integriteit kunnen gaan over grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm ook, over gedrag dat onrespectvol is of de waardigheid van medewerkers of patiënten aantast, al dan niet in een gezagsrelatie. De klacht kan ook te maken hebben met de deontologie in ons ziekenhuis.

Als je hiervoor een  klacht wil indienen, kan je een mail sturen naar integriteit@azdelta.be
Omschrijf je klacht zo gedetailleerd mogelijk (wie, wat, waar, wanneer…).

Je mail komt terecht bij de onafhankelijke interne auditor die je klacht behandelt in alle vertrouwelijkheid. Er wordt een onafhankelijk onderzoek gevoerd en je krijgt hierover binnen een redelijke termijn feedback.