You are here

Kunst in AZ Delta

Campus Rumbeke

Bij elke nieuwbouw die gesubsidieerd wordt door de overheid moet een deel van de investering gespendeerd worden aan kunst. Bij de bouw van de nieuwe campus Rumbeke is een werkgroep kunstintegratie opgericht, samengesteld uit leden van de directie, artsen en medewerkers.  Artistiek directeur van het SMAK in Gent, Philippe Van Cauteren, werd aangezocht om raad te geven bij de keuze van de kunstwerken.  Uit een oproep aan diverse kunstenaars werden er een aantal uitgekozen voor een lichtkunstwerk aan de gevel en in RADar en voor een kunstwerk in de binnentuinen. 

Lichtsculptuur voorgevel door Har Hollands van Office for Light Architecture

Het lichtkunstwerk is opgebouwd uit tientallen verticale ledlampjes waarmee in diverse kleuren patronen op de gevel kunnen worden uitgetekend, bv. geïnspireerd op de streepjescode van DNA-patronen. Maar de gevel kan ook in een kleur worden gezet, bv. in het geel bij de Dag tegen kanker. Volgens Har Hollands geeft licht niet alleen een gevoel van veiligheid maar het helpt je ook je te oriënteren en het is een middel om te communiceren.

8 binnentuinen of patio’s door Henk Visch

Voor elke patio is er een apart vloerpatroon uitgewerkt in een abstract, symmetrisch, geometrisch lijnenspel. 

In de patio op de benedenverdieping creëerde Henk Visch een menselijke figuur in zijn typische vormentaal. Het beeld in aluminium komt bovendien nu en dan in beweging. Het geeft aan dat de mens centraal staat in het ziekenhuis. 

Stille ruimte 

In de stille ruimte op de eerste verdieping waar patiënten of bezoekers stilte en rust kunnen vinden, heeft glaskunstenaar Joost Caen mandorla’s - gekleurde glazen platen - gemaakt. Dit kunstwerk verwijst subtiel naar de verschillende congregaties die in een ver verleden het ziekenhuis hebben gesticht.

foto raadplegingen kinderziekten

Kinderziekenhuis

Om de kinderafdeling, het kinderdagziekenhuis en de raadplegingen kinderziekten artistiek aan te kleden deden we een beroep op studenten van de Arteveldehogeschool in Gent. Een tiental laatstejaarsstudenten van de opleiding grafische en digitale media aan de Arteveldehogeschool Gent, werkten het project uit met Manon Langbeen en Bastien Devalckeneer als verantwoordelijken voor het project. Ze speelden in op de architectuur van het ziekenhuis en zorgden voor een kleurrijk, kubistisch ontwerp met woonblokken en autoverkeer in de raadplegingen en op de kinderafdeling kozen ze voor een meer rustgevende invulling met planten en dieren. En ze integreerden meteen ook de mascotte bAZuul.

Campus Menen

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe hoofdingang van campus Menen, heeft AZ Delta de West-Vlaamse kunstenaar Nick Ervinck gevraagd om een werk te maken voor de binnentuin in Menen vlakbij de liften in het gebouw. Nick Ervinck creëerde een opvallend kunstwerk in zijn typische gele kleur,. Het stelt een mutatie van het hart voor.