You are here

Missie en visie

Missie - opdrachtverklaring

De missie geeft weer wat we als organisatie willen betekenen voor de samenleving, waar we voor staan, wat onze identiteit is en wat ons onderscheidt van andere ziekenhuizen.

AZ Delta is een ziekenhuis dat toonaangevend wil zijn in kwaliteitsvolle zorg. Vanuit een oprechte betrokkenheid garanderen we – artsen en medewerkers – de zorg waarop elke patiënt recht heeft. Door voortdurend in dialoog te treden met de patiënt en allen die bij de zorg betrokken zijn, willen we onze zorgverstrekking en onze werking continu vernieuwen en verbeteren. Daarom zijn we ‘Uw ziekenhuis’.

Visie

De visie geeft weer waar we als organisatie willen voor gaan.  Ze omvat de kernwaarden van de organisatie en beschrijft een ambitieus gedeeld beeld van de toekomst van de organisatie.

We vertalen de spirit van AZ Delta dan ook in 9 opdrachten. We willen in AZ Delta:

1. de best mogelijke zorgkwaliteit realiseren in een duidelijk ethisch kader en met een efficiënte en evenwichtige besteding van de beschikbare middelen
2. patiënten zoveel mogelijk betrekken als partners in hun zorgtraject
3. begrijpelijke informatie verschaffen aan de patiënt over de diagnose, de behandeling en de kostprijs van een behandeling 
4. uitdrukkelijk zorg dragen voor de financiële en sociale toegankelijkheid van onze werking
5. aantrekkelijk zijn voor artsen en medewerkers en hun onderlinge samenwerking stimuleren
6. samenwerken met andere zorgverstrekkers, met een belangrijke rol voor de huisartsen
7. opleiding, innovatie en wetenschappelijk onderzoek in onze werking integreren
8. maximaal zorg dragen voor het milieu en de omgeving
9. toonaangevend worden in alle aspecten van onze werking.

Bekijk hier de strategische doelstellingen van AZ Delta.