You are here

Campus Brugsesteenweg

Planbare zorg

Campus Brugsesteenweg heeft een nieuw hoofdgebouw geopend in maart 2020. Het gebouw fungeert ook als toegang tot het ziekenhuis. Onder het gebouw is er op 2 niveaus een ondergrondse parking voor een 200-tal wagens. 

Op deze campus ligt het accent op planbare en chronische zorg, gericht op optimale dienstverlening, vlotte toegankelijk en kleinschaligheid in een stedelijke omgeving.

​Campus Brugsesteenweg telt 267 bedden voor klassieke opname met overnachting en 79 bedden in het dagziekenhuis.

In het nieuwe hoofdgebouw is er ruimte voor het sportmedisch centrum, een oogkliniek, de raadplegingen orthopedie en het multidisciplinair pijncentrum.

Bovendien kreeg de campus Brugsesteenweg onder meer volgende invulling:

  • Er is een multidisciplinaire krachtenbundeling van de diensten orthopedie, fysische geneeskunde, revalidatie, reumatologie in een locomotorisch centrum.
  • Alle revalidatieafdelingen (SP), fysische geneeskunde, revalidatie, reumatologie en internistische diensten werken er samen aan de revalidatiezorg voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten.
  • De raadplegingen voor de verschillende artsen worden er uitgebouwd.
  • Op de locatie van de huidige kraamafdeling en de dienst kinderziekten is de afdeling voor palliatieve zorg ondergebracht, die nauw samenwerkt met De Mantel en Zorgbedrijf Roeselare.
  • Er is een dagziekenhuis voor patiënten met de ziekte van Parkinson..

    Omdat een ziekenhuisopname in de toekomst gemiddeld korter zal zijn, zullen steeds meer patiënten terecht kunnen in het dagziekenhuis. Ook de nieuwe endoscopie-eenheid is een voorbeeld van hoe het ziekenhuis er in de toekomst zal uitzien.

Praktische info over de campussen

3D-plan