You are here

Werkzaamheden campus Menen

Sinds begin dit jaar zijn er omgevingswerken in de Oude-Leielaan in Menen. Dit heeft zijn impact op de bereikbaarheid van campus Menen zowel voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

Momenteel bevinden we ons in de vierde fase van de omgevingswerken. 

Hoofdingang

De hoofdingang wordt tijdens de werken verplaatst naar de Rijselstraat, vanaf daar worden de bezoekers doorverwezen naar de infobalie/kiosken.
Voor de ingang aan de Rijselstraat wordt er – in afspraak met de stad Menen - een kiss & ride georganiseerd.

Spoeddienst

De spoeddienst is bereikbaar langs de ontsluiting Waalvest (in & uit).

Parkeren

Parkeersite Bauduin

 

Momenteel is de parkeersite Bauduin opnieuw bereikbaar zijn vanaf de Oude-Leielaan.

Bij het uitvoeren van de afwerkingslaag kan de parking gedurende kortere periodes moeilijk/niet bereikbaar zijn. Op deze ogenblikken kan er opnieuw uitgeweken worden naar de parkeermogelijkheden die door de stad Menen worden georganiseerd.

Bevoorrading

Plan werkzaamheden

Vanaf vrijdag 25 maart 2022 kan de bevoorrading opnieuw verlopen via de Oude Leielaan (kant Waalvest). 

Plan werkzaamheden

Bij het uitvoeren van de afwerkingslaag zal de bevoorrading steeds kunnen gebeuren ofwel via de Oude-Leielaan (kant Waalvest) ofwel via de omleiding Sluizenkaai/ Oude-Leielaan.