You are here

Werkzaamheden campus Menen

Plan van werken op plein voor hoofdingang campus Menen

Sinds 10 januari zijn de omgevingswerken gestart in de Oude-Leielaan in Menen. Dit heeft natuurlijk ook zijn impact op de bereikbaarheid van campus Menen zowel voor medewerkers, patiënten en bezoekers. 

Hoofdingang

De hoofdingang wordt verplaatst naar de Rijselstraat, daar zal de COVID-scan voor de bezoekers worden uitgevoerd waarna de bezoekers worden doorverwezen naar de infobalie/kiosken.
Voor de ingang aan de Rijselstraat wordt er – in afspraak met de stad Menen - een kiss & ride georganiseerd.

Spoeddiensten

Tijdens de eerste fase van de werken (geplande start midden januari) zullen de spoeddiensten bereikbaar blijven via de poort.
Vanaf fase 2 (geplande start begin februari) zijn de spoeddiensten bereikbaar langs de ontsluiting Waalvest (in & uit).

Plan werkzaamheden

Bevoorrading

Tijdens de eerste fase van de werken (geplande start midden januari) kunnen de leveringen gebeuren zoals gewoonlijk.

Vanaf de tweede fase van de werken (geplande start begin februari) moeten de leveringen gebeuren via omleiding Sluizenkaai/ Oude Leielaan.

Plan werkzaamheden

Bij de vierde fase van de werken (geplande start midden mei) is de zone voor de leveringen bereikbaar vanaf de Oude Leielaan (kant Waalvest).

Plan werkzaamheden

Bij het uitvoeren van de afwerkingslaag zal de bevoorrading steeds kunnen gebeuren ofwel via de Oude-Leielaan (kant Waalvest) ofwel via de omleiding Sluizenkaai/ Oude-Leielaan.

Parkeersite Bauduin

Vanaf de tweede fase van de werken (geplande start: begin februari) blijft parkeersite Bauduin bereikbaar via omleiding Sluizenkaai/ Oude-Leielaan voor medewerkers.
De parking wordt vanaf deze fase zo veel mogelijk afgeraden worden voor bezoekers door de slechte bereikbaarheid (doorheen werfzone) van de ingang. De bezoekers kunnen uitwijken naar parkeermogelijkheden georganiseerd door stad Menen (parking Waalvest, parking Oostkaai ...)

Tijdens de derde fase (geplande start begin maart) is parkeersite Bauduin niet meer bereikbaar. Medewerkers kunnen parkeren op parking Oostkaai, parking Waalvest ...

Vanaf de vierde fase (geplande start midden mei) zal de parkeersite opnieuw bereikbaar zijn vanaf de Oude-Leielaan (kaaalvest).

Bij het uitvoeren van de afwerkingslaag kan de parking gedurende kortere periodes moeilijk/niet bereikbaar zijn. Op deze ogenblikken kan er opnieuw uitgeweken worden naar de parkeermogelijkheden die door de stad Menen worden georganiseerd.