You are here

Projecten campus Torhout

Er is een masterplan uitgewerkt voor campus Torhout. Het masterplan wordt geconcretiseerd door een aantal grondige verbouwingen en dit in verschillende fasen, afgestemd op de verwachtingen en opportuniteiten van het ziekenhuis van de toekomst. Voor deze grootschalige vernieuwing wordt mee gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Parkeertoren

Schets parkeertoren Torhout

Er komt een parkeertoren met 400 parkeerplaatsen aan de vernieuwde Noordlaan. In totaal zal de campus dan over 500 parkeerplaatsen beschikken.   

Nieuwe ingang aan Noordlaan

De hoofdingang van het ziekenhuis verhuist naar de Noordlaan en en zal uitzicht geven op een open landschap met een waterbufferbekken aan de overzijde van de laanµ;

Voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer kunnen verder via de Rembertlaan binnenkomen. 

Behalve een volledig nieuwe inkomhall, wordt vooraan in het hoofdgebouw de bestaande vleugel van de raadplegingen uitgebouwd en ook de dagziekenhuizen.

Timing

De uitwerking van dit masterplan zal een kleine 10 jaar in beslag nemen. In 2030 moeten de werkzaamheden afgerond zijn.