You are here

Contracten

De contracten dienen door de 3 partijen samen opgesteld te worden.

De 3 partijen zijn:

  1. de sponsor
  2. de onderzoeker werkzaam in AZ Delta vzw
  3. het ziekenhuis, vertegenwoordigd door de algemeen directeur Johan Hellings.

Het contractvoorstel dient samen met het protocol te worden opgestuurd naar CTC@azdelta.be. Nadat CTC dit ontvangen heeft, zal CTC bevestigen aan de sponsor of de studie kan ingediend worden bij het lokaal ethisch comité.

Indien medisch-technische diensten betrokken zijn bij de uitvoering van de studie, dient het budgetvoorstel voor de medisch-technische diensten in een bijlage aan het 3-partijencontract toegevoegd te worden. CTC bespreekt intern het budgetvoorstel met alle betrokken diensten en het contract met de juridische dienst. CTC bundelt alle opmerkingen en geeft deze door aan de sponsor/CRO.

Indien medisch-technische diensten betrokken zijn bij de uitvoering van de studie, vragen we de sponsor om de vertegenwoordiger van de dienst voor studie aan te schrijven met CTC in cc. Volgende documenten dienen hen te worden bezorgd: een exemplaar van het protocol met verwijzing naar hun taak voor de studie en de eventuele handleiding voor hun dienst (bv. voor radiologie, labo of apotheek).

Dienst Contactpersoon E-mail Telefoon Tekent het contract
Apotheek Apr. Veroniek Ryssaert
 

apotheek.studies@azdelta.be

051 23 77 58 Johan Hellings,
general director
Klinisch lab Lieve Coucke
Lieven Vanleenhove
lieve.coucke@azdelta.be
lieven.vanleenhove@azdelta.be
051 23 72 32 Dr. Dieter De Smet,
head of clinical laboratory
Lab voor pathologie Conny Van Keirsbulck cornelia.vankeirsbulck@azdelta.be 051 23 77 32 Dr. Franceska Dedeurwaerdere,
head of pathology laboratory
Radiologie dr. Karolien Boeren karolien.boeren@azdelta.be 051 23 70 19 Dr. Karolien Boeren,
responsible radiologist

Nucleaire geneeskunde

dr. Kristoff Muylle kristoff.muylle@azdelta.be 051 23 77 43 Dr. Kristoff Muylle,
head of nuclear department
Hartziekten Sophie Adriaens sophie.adriaens@azdelta.be 051 23 71 33 Dr. Karl Dujardin,
head of cardiology department
Oogziekten dr. Hilde Seynaeve hilde.seynaeve@azdelta.be 050 23 24 58 de verantwoordelijke oogarts
Longziekten Sophie Adriaens sophie.adriaens@azdelta.be 051 23 71 33 Dr. Wim Verbeke,
head of pneumology department

 

Standaard informatie voor contracten
Certificatie en normaalwaarden klinisch lab

Info: Sophie Adriaens, coördinator CTC AZ Delta, 17 juli 2014