You are here

Contracten

In AZ Delta is het noodzakelijk dat contracten voor klinische studies opgesteld worden in 3 partijen:

 • de sponsor
 • de onderzoeker werkzaam in AZ Delta
 • en het ziekenhuis AZ Delta, vertegenwoordigd door medisch directeur dr. Luc Harlet. AZ Delta heeft een eigen contracttemplate die kan opgevraagd worden bij ctc@azdelta.be.

Na aanmelding van uw klinische studie bij CTC kan nazicht van het contract gebeuren.

Voor nazicht van contract en administratieve opstart van de studie wordt een contract review fee aangerekend die als aparte fee opgenomen moet worden in het contract. Hieronder vind je de bedragen die van toepassing zijn voor uw type studie (inclusief overhead/exclusief btw).

 • Contract review fee INSTITUTION - interventional with IMP/MD - new contract Sponsor
  € 850
   
 • Contract review fee INSTITUTION - interventional with IMP/MD – AZ Delta template/known template/master
  € 500
   
 • Contract review  & set up fee INSTITUTION - other study types - new contract Sponsor
  € 500
   
 • Contract review  & set up fee INSTITUTION - other study types – AZ Delta template/known template/master
  € 150

Het diensthoofd CTC coördineert het budgettair en juridisch nazicht van de contracten en is te bereiken op 051 23 76 56 of via e-mail ctc@azdelta.be

Als medisch-technische diensten betrokken zijn bij de uitvoering van de studie, dient het budgetvoorstel per medisch-technische dienst in een bijlage aan het 3-partijencontract toegevoegd te worden. CTC bespreekt intern het budgetvoorstel met alle betrokken diensten en koppelt terug naar de opdrachtgever.

Hieronder vind je een overzicht van de personen die het contract en eventuele bijlagen zullen ondertekenen. In AZ Delta worden de contracten bij voorkeur elektronisch ondertekend via DocuSign.

Dienst Tekent het contract
AZ Delta vzw dr. Luc Harlet, medical director
  for review Lieke Seynaeve, head of CTC
  for review Heidi Diet, company lawyer
Apotheek Geen extra handtekening nodig
Klinisch lab dr. Dieter De Smet, head of clinical laboratory
Lab voor pathologie dr. Franceska Dedeurwaerdere, head of pathology laboratory
Radiologie dr. Karolien Boeren,responsible radiologist

Nucleaire geneeskunde

dr. Kristoff Muylle, head of nuclear department
Hartziekten dr. Karl Dujardin, head of cardiology department
Oogziekten

dr. Hilde Seynaeve, head of ophthalmology department

Longziekten prof. dr. Ingel Demedts, head of pneumology department
Huidziekten dr. Annelies Stockman, head of dermatology department

 

Belangrijke informatie om op te nemen in het contract:

Naam & adres & btw-nummer van het ziekenhuis:
AZ Delta VZW
Deltalaan 1
8800 Roeselare
O.N. 0505.931.808
BE 0505.931.808 
 

Bankgegevens:
KBC Bank, Noordstraat 34, 8800 Roeselare, Belgium (SWIFT Code: KREDBEBB)

Info: CTC AZ Delta, 6 juli 2023