You are here

Commissie medische ethiek

De opdrachten van de commissie medische ethiek bestaan uit:

  • het geven van een bindend advies over klinische studies bij patiënten en vrijwilligers
  • de begeleiding bij en het geven van advies over de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.

De commissie vergadert maandelijks elke derde maandag van de maand. In juli-augustus is er maar een vergadering.

Meer info over de commissie medische ethiek