You are here

Wat doet het CTC?

Doelstellingen

  • Patiënten die deelnemen aan klinische studies op een professionele manier begeleiden.
  • Kwaliteitsvolle data afleveren door te garanderen dat de wetenschappelijke kwaliteitsstandaarden (GCP) gerespecteerd worden.
  • Klinische studies efficiënt opstarten.
  • Duidelijke afspraken vastleggen in het contract.

Taken van de CTC-coördinator

  • Aanspreekpunt voor externe en interne partners voor alle commerciële en niet-commerciële studies in AZ Delta.
  • De opstart van een studie in goede banen leiden door de communicatie tussen de verschillende partijen (extern - intern) en de verschillende diensten (intern) te faciliteren.
  • Financieel nazicht van contracten in samenwerking met het onderzoeksteam en de diverse ondersteunende diensten en coördineren juridisch nazicht.
  • Ook amendementen aan bestaande contracten dienen via de CTC-coördinator ingediend te worden.

Info: CTC AZ Delta, 27 augustus 2020