You are here

Info over vereiste toestemming patiënt

Hier vindt u de documenten met uitleg per ingreep met inbegrip van de financiële aspecten in het kader van de vereiste gëinformeerde toestemming van de patiënt (informed consent). De arts kan geen behandeling of ingreep starten zonder uw goedkeuring.

Voor alle disciplines vindt u het document in het patiëntenboekje met daarin het document voor de vereiste toestemming die de patiënt moet geven voor elke ingreep.

      Urologie heeft een aantal aparte documenten. Urologie

U kunt meer uitleg verkrijgen bij de dienst voorbereiding opname

Info: dienst voorbereiding opname AZ Delta, 27 mei 2021