You are here

JCI-kwaliteitslabel voor AZ Delta

AZ Delta heeft het kwaliteitslabel van de Joint Commission International (JCI) behaald. JCI is een erkende  Amerikaanse organisatie die internationale normen vooropstelt, om de zorg voor de patiënt in een ziekenhuis veilig en kwalitatief te laten verlopen. Op een totaal van ruim 1200 normen formuleerde JCI voor AZ Delta slechts op 35 punten een opmerking. Het label geldt voor een termijn van 3  jaar.

Een team van 5 auditoren heeft 2 weken lang – van 26 november tot 7 december - alle 5 de campussen van AZ Delta bezocht om te bekijken hoe de processen verlopen, of de processen voldoen aan de JCI-normen en of AZ Delta effectief zijn eigen beleid opvolgt.

Zo worden alle procedures nauwkeurig gecheckt of ze overeenstemmen met de normen bv. of een patiënt goed geïnformeerd wordt en of het patiëntendossier volledig is. Er wordt gekeken of een checklist wordt overlopen vlak voor een ingreep en hoe menselijke vergissingen worden voorkomen.
Het gaat ook over het gebruik en toediening van geneesmiddelen, maatregelen tegen infecties, over de infrastructuur, brandveiligheid en keuringen van toestellen. JCI kijkt toe op netheid en hygiëne in het algemeen en bij de verzorging van de patiënten. En in de keuken wordt nagegaan of alle hygiënische voorschriften worden opgevolgd. Daarnaast worden het beleid en het bestuur onder de loep genomen.

Traject patiënt

De JCI-auditoren volgen daarenboven het traject van individuele patiënten van opname tot het vertrek uit het ziekenhuis en letten daarbij op de verzorging, op het geven van informatie aan de patiënt, op het respecteren van de rechten van patiënten en hun familie.  De auditoren checken of de nodige informatie in het dossier is genoteerd en ze hebben ook aandacht voor de manier waarop ethische vraagstukken worden benaderd.

Tot slot onderzoekt JCI of er een cultuur is in het ziekenhuis om zelf te blijven werken aan verbetering van de kwaliteit. Voor 35 normen maakt AZ Delta nu een verbeterplan op. Dit plan zal begin februari 2019 aan JCI worden bezorgd en zal  vervolgens samen met het rapport op de website van AZ Delta gepubliceerd worden.

Zorgzame houding

De auditoren zeiden vooral onder de indruk te zijn van de zorgzame houding van artsen en medewerkers tegenover patiënten - “joyful and with a personal touch” - en ze waren ook erg lovend over de samenwerking tussen diverse disciplines.