You are here

KCE-rapport: kraamafdelingen Torhout en Menen

Het rapport van het KCE, dat zopas bekendgemaakt is, bevat een aantal aanbevelingen voor ziekenhuizen en voor het beleid, om een aantal kraamafdelingen te sluiten.  Vanuit kosteneffectiviteit wordt een minimaal scenario van 557 bevallingen per jaar vooropgesteld én een afstand van maximum 30 minuten rijden. Het zijn aanbevelingen en derhalve nog geen beslissingen.

vroedvrouw en pas bevallen mama

Zowel in campus Torhout als campus Menen stijgt het aantal bevallingen. In Torhout werden 467 baby’s geboren, een stijging van 8 procent, in Menen ging het over 529 baby’s, een stijging van 10 procent. Dat is een flinke stijging ten opzichte van voorgaand jaar en komt daarmee dicht in de buurt van de kosteneffectiviteit die het KCE-rapport vooropstelt.

De kleinere ziekenhuizen moeten volgens de richtlijnen van de overheid een goede basiszorg bieden en dat is trouwens wat AZ Delta in de praktijk realiseert: goede basiszorg voor de regio en samenwerking met doorverwijzing voor meer complexe zorg naar de campussen in Roeselare. Dit is ook wat het rapport aanbeveelt op netwerkniveau. Binnen AZ Delta zijn we van oordeel dat een kraamafdeling ontegensprekelijk deel uitmaakt van een goede basiszorg. Dat standpunt zullen we blijven verdedigen bij de overheid.