You are here

Aanvullende behandeling : hormonale behandeling en/of chemotherapie

Na de ingreep onderzoeken we de volledige tumor die werd weggenomen grondig onder de microscoop. Aan de hand van een aantal karakteristieken van de tumor onder de microscoop (bv. grootte van de tumor, aantasting van de lymfeklieren, hormonale gevoeligheid op basis van ER/PR kleuring, Her2/Neu- kleuring, ...) stellen we tijdens op de wekelijkse MOC-vergadering de beste nabehandeling voor. Dat kan een aanvullende hormonale behandeling zijn en/of een chemotherapiebehandeling.

Info: dienst medische oncologie, 14 januari 2015