You are here

Bepalen van ER/PR/Her2/Neu

2/3de van de borsttumoren zijn hormonaal gevoelig. De hormoongevoeligheid van een tumor zien we onder de microscoop op het weefsel van de biopsie of het operatiestuk. Ze wordt bepaald door een kleuring voor ER (= oestrogeen receptor) en PR (= progesterone receptor). Bepalen van ER en PR is strikt noodzakelijk voor het plannen van de correcte behandeling en is belangrijk voor het inschatten van de overlevingskans.

Bij 20-25% van de borsttumoren hebben de kwaadaardige cellen te veel Her2/Neu eiwit. Her2/Neu-bepaling op het weefsel van de biopsie of het operatiestuk is zowel noodzakelijk voor het plannen van de juiste behandeling als voor het inschatten van de levenskans.