You are here

Chemotherapie voor de ingreep

Soms moet een patiënt voor de ingreep chemotherapie volgen om een tumor, die in eerste instantie te groot is om te kunnen opereren, te verkleinen. Enkel zo is een ingreep toch mogelijk. Door de tumor eerst te verkleinen moetn we in sommige gevallen toch niet de hele borst wegnemen. Chemotherapie voor de ingreep, noemen we neo-adjuvante chemotherapie. Het is echter niet wetenschappelijk aangetoond dat chemotherapie voor de ingreep beter is dan chemotherapie na de ingreep. Het Nationaal Kankerregister bepaalde daarom geen te behalen score.

Info: dienst medische oncologie, 27 maart 2023