You are here

Handhygiëne

Handhygiëne is belangrijk om geen kiemen over te dragen van de ene patiënt op de andere. Daarom moeten artsen en verpleegkundigen bij elk contact met een patiënt de handen wassen of ontsmetten met handalcohol.

Om handhygiëne goed uit te voeren, verdienen de basisvereisten van de medewerkers de nodige aandacht. Zo moeten de nagels steeds kort, schoon en vrij van nagellak zijn en worden lange mouwen, polshorloges, ringen, kunst- en gelnagels niet toegelaten. 

Resultaten 2023

In 2023 haalden we een resultaat van 91,7 procent maar deze cijfers staan nog niet op de overheidswebsite.

Resultaten 2022

AZ Delta behaalde 87,6 procent in de laatste meting. Je leest meer over de resultaten op deze pagina van de overheidswebsite rond kwaliteit in de zorg.

Verbeteracties 2022

  • Audits
    Periodiek voeren we interne audits uit rond het thema handhygiëne om zo de waakzaamheid bij onze medewerkers te stimuleren. Ons ziekenhuis engageert zich ook tot een deelname aan externe audits
  • Opleiding
    Systematisch organiseert het team ziekenhuishygiëne opleidingen om het volgen van de richtlijnen handhygiëne bij alle beroepsgroepen te verbeteren.
  • Bewustmakingscampagne
    AZ Delta neemt telkens deel aan de nationale campagne handhygiëne en de internationale Dag van de handhygiëne. Daarnaast organiseert het ziekenhuis ook nog ludieke acties om de principes van de infectiepreventie onder de medewerkers te verspreiden.