You are here

Resultaten 2015

Resultaten

In 2015 vond de eerste meting voor AZ Delta plaats. Tijdens de externe meting van 2015 behaalden we een cijfer van 86%. In het december 2015 deden we een interne meting; 80% van alle gecontroleerde medewerkers in AZ Delta waren in orde met de basisvereisten.

U vindt meer info op de ziekenhuiswebsite van de overheid

Verbeteracties

Om het dalende cijfer op te vangen werden onderstaande acties genomen:

  • de resultaten worden per beroepsgroep teruggekoppeld
  • de lijst met namen van zorgverleners die voldeden aan de basisvereisten handhygiëne worden per dienst uitgehangen en bezorgd aan de directe verantwoordelijke