You are here

Resultaten borstkankerindicatoren 2013

Het Kankerregister baseert zich als onafhankelijke instelling op objectieve resultaten over het aantal patiënten dat de ziekte overwint en dit van elk ziekenhuis. De resultaten worden van elk stadium van de ziekte openbaar gemaakt. Onderstaande cijfers slaan op de periode 2007 tot 2008.

Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat een goede kwaliteitscontrole de overleving van borstkankerpatiënten verbetert. De borstkliniek wil haar werking opvolgen en continu verbeteren waar mogelijk.

De cijfers zijn in zekere mate relatief. Het resultaat kan beter zijn als er toevallig minder agressieve kankers zijn geregisteerd, of net minder goed omdat er meer oudere patiënten deel uitmaakten van het onderzoek.

Tabel voor AZ Delta

Info: dienst medische oncologie, 14 januari 2015